ส่งมอบงาน แปลงแรก อำเภอดอนตาล โคกหนองนา พช.

ก้าวแรก สู่ความสำเร็จ

   👏👏 ส่งมอบงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
                        ✍️นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้ นางสาวทิพย์สุดาวัลย์ วงละคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับว่าที่ ร.ท. กิตติพงศ์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ดอนตาลผาสุก  และทีมช่างเทศบาลตำบลบ้านแก้ง
พร้อมนางสาวญาณิศา พิกุลศรี, นางณัฐพร พิกุลศรี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลบ้านแก้ง ตรวจงาน ครัวเรือนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต​ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล
ของนางละมัย พิกุลศรี เลขที่ 54 หมู่ 5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
พื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วน 2:3
💚CDD MUKDAHAN : Change for Good# เศรษฐกิจฐานราก มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง ได้ภายในปี 2565💚
(Visited 28 times, 1 visits today)