อำเภอดอนตาล ร่วมประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ/ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. นายชูศ [...]

อ่านต่อ