อำเภอดอนตาล จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 23-25  กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอนตาล ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเ [...]

อ่านต่อ