อำเภอดอนตาลร่วมกับ พช.มุกดาหาร : จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 28 มกราคมของทุกปี

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๔ กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนายาง 5 ตำบลบ้านบาก

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๔ กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าชาด ตำบลป่าไร่

๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๔ กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านภูวง ตำบลบ้านแก้ง

๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๔ กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านภูวง ตำบลบ้านแก้ง

๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๔ กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาซิง ตำบลเหล่าหมี

๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๔ กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง

วันที18 มกราคม 2564 นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนต [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๔ กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านภูผาหอม ตำบลนาสะเม็ง

วันที18 มกราคม 2564 นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนต [...]

อ่านต่อ