สำนักงานพัฒนาชุมชนอำดอนตาล ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด การจัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ ตำบลบ้านบาก

        24 ธันวาคม 2563                      นายเทพรัตน [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศลและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ยากไร้อนาถาในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

   23 ธันวาคม 2563                       นายสุดสาคร แสน [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล อบรมเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

14 – 18 ธันวาคม 2563 นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ