ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

                     ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล

  26 พฤศจิกายน 2563 07.30 – 16.30 น. สำนักงา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลาสถานที่และระเบียบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์

23 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ประกาศร [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ติดตามปัญหาการร้องเงินทุนตามโครงการของ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลนาสะเม็ง ตำบลเหล่าหมี

4 พย.63 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สาขา 8 ออกต [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สมัครด่วน : พช. รับสมัคร 9,188 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ 73 [...]

อ่านต่อ