อำเภอดอนตาล ประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ถอดบทเรียน​และประเมินผล​หมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก้ง

18 กรกฎาคม​ 2562 นายวินัย​ รัญดร​ พัฒนา​กา​รอ​ำ​เภอ​ดอน [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ถอดบทเรียน​และประเมินผล​หมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร

9 กรกฎาคม​ 2562 นายวินัย​ รัญดร​ พัฒนา​กา​รอ​ำ​เภอ​ดอนต [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ถอดบทเรียน​และประเมินผล​หมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง บ้านนาสะเม็ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสะเม็ง

9​ กรกฎาคม​ 2562 นายวินัย​ รัญดร​ พัฒนา​กา​รอ​ำ​เภอ​ดอน [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ถอดบทเรียน​และประเมินผล​หมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่

8​ กรกฎาคม​ 2562 นายวินัย​ รัญดร​ พัฒนา​กา​รอ​ำ​เภอ​ดอน [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ถอดบทเรียน​และประเมินผล​หมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไร่

8​ กรกฎาคม​ 2562 นายวินัย​ รัญดร​ พัฒนา​กา​รอ​ำ​เภอ​ดอน [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ถอดบทเรียน​และประเมินผล​หมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง บ้านท่าห้วยคำ หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าหมี

4​ กรกฎาคม​ 2562 นายวินัย​ รัญดร​ พัฒนา​กา​รอ​ำ​เภอ​ดอน [...]

อ่านต่อ