อำเภอดอนตาล ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนและตำบลสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2562 พื้นที่ ตำบลโพธิ์ไทร

18 มิถุนายน 2562 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมกา [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร บ้านหนองหล่ม ตำบลโพธิ์ไทร

18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30น. นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห [...]

อ่านต่อ