อำเภอดอนตาล ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสาธิตอาชีพตามโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่

24​ เมษายน​ 2562 นายบัญชา​ ​เชี่ยวชาญ​ นักวิชาการ​พัฒนา [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสาธิตอาชีพตามโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลนาสะเม็ง

19​ เมษายน​ 2562 นางทัศวรรณ ชิณวงษ์ นักวิชาการ​พัฒนา​ชุ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสาธิตอาชีพตามโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง

19​ เมษายน​ 2562 นายบัญชา​ ​เชี่ยวชาญ​ นักวิชาการ​พัฒนา [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ สพอ.ดอนตาล

17 เมษายน 2562 นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ