อำเภอดอนตาล คณะทำงานติดตามและตรวจสอบผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ / กชช2ค ระดับจังหวัด ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

 15 มีนาคม 2562                 นายวินัย รัญดร พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการประกวดตำบลสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ตำบลโพธิ์ไทร

14 มีนาคม 2562                  นายสุรชาติ พรหมดิเรก หน [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร

13 มีนาคม 2562                  นายสุรชาติ พรหมดิเรก หน [...]

อ่านต่อ