อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ บ้านนาคำน้อย ม.4 ต.บ้านแก้ง

25 กพ.62                   นายบัญชา เชี่ยวชาญ นักวิชากา [...]

อ่านต่อ