อำเภอดอนตาล ดำเนิน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จาก 3 หมู่บ้าน ( บ้านดอตาล3 บ้านนาม่วง และบ้านป่าชาด)

15 มค 62 นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้น [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน

15 มค 62 นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล พร้อมทีมงาน [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ดำเนิน​โครงการ​สัมมนา​การเรียนรู้​วิถีชีวิต​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

10​ มกราคม 2562 นาย​วินัย​ รัญดร​ พัฒนา​กา​รอ​ำ​เภอ​ดอน [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ดำเนิน​โครงการ​สร้างหมู่บ้าน​สัมมาชีพ​ชุมชน​ ณ​ บ้านคำดู่ หมู่ที่​ 2 ตำบลบ้านแก้ง​ อำเภอดอนตาล​ จังหวัด​มุกดาหาร​

10 ​ มกราคม  2562 นาย​วินัย​ รัญดร​ พัฒนา​กา​รอ​ำ​เภอ​ด [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ดำเนิน​โครงการ​สร้างหมู่บ้าน​สัมมาชีพ​ชุมชน​ ณ​ บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่​ 2 ตำบลโพธิ์ไทร​ อำเภอดอนตาล​ จังหวัด​มุกดาหาร​

9 ​ มกราคม  2562 นาย​วินัย​ รัญดร​ พัฒนา​กา​รอ​ำ​เภอ​ดอ [...]

อ่านต่อ