อำเภอดอนตาล คณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยว otop นวัตวิถี ระดับจังหวัด ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน หมู่บ้านท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านดอนตาล

30 ส.ค.61 เวลา 14.00 น. คณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล คณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยว otop นวัตวิถี ระดับจังหวัด ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน หมู่บ้านท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านนาม่วง

30 ส.ค.61 เวลา 15.00 น. คณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล มอบวัสดุส่งเสริมอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 (36 ปีมุกดาหาร:36 ครัวเรือน)

12 สิงหาคม 2561 นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล พร้อ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9

12 สิงหาคม 2561 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล [...]

อ่านต่อ