อำเภอดอนตาล เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 4.1 ฝึกอบรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป้าหมาย

24 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านดอนตาล หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตาล กิจกรรมที่ 1.3 พัฒนาปราชญ์และเยาวชน OTOP สู่การเล่าเรื่องชุมชน

26 – 28 กรกฎาคม 2561 นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตาล กิจกรรมที่ 3.1 ฝึกอบรม​และพัฒนาคุณภาพ​มาต​รฐานอาหารพื้นถิ่น

23-25 กรกฎาคม 2561 นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล แ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตาล กิจกรรมที่ 1.3 พัฒนาปราชญ์และเยาวชน OTOP สู่การเล่าเรื่องชุมชน

19 – 21 กรกฎาคม 2561 นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล คณะกรรมการติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดมุกดาหาร ติดตามการดำเนินงาน โครงการฯ

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑     นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล [...]

อ่านต่อ