อำเภอดอนตาล ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดอุโมงค์ต้นไม้ (ร้อยรวมดวงใจไทยดอนตาล เพื่ออุทยานสมเด็จย่า)

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประ [...]

อ่านต่อ