อำเภอดอนตาล ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่และคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นแกนนำปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

26 มีนาคม 2561 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล เ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบวัสดุโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านหนองหล่ม

26 มีนาคม 2561 นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล และนา [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล สาธิตอาชีพการทำไข่เค็ม ตามโครงการ สร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร

16 มีนาคม 2561 นายบัญช​า​ เชี่ยวชาญ​ นักวิชาการ​พัฒนา​ช [...]

อ่านต่อ