อำเภอดอนตาล โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดอนตาล ประชุมเตรียมจัดงาน ถ่ายทำรายการสื่อสร้างสุขสู่ชุมชน และเตรียมงานวันสตรีสากล

22 กุมภาพันธ์ 2561 นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล ร [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล ประชุมโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านนาซิง บ้านนาซิงศรีสมบูรณ์ บ้านเหล่าแขมทอง ต.เหล่าหมี

14 กุมภาพันธ์ 2561 นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล พ [...]

อ่านต่อ