นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและคณะ ออกติดตามสนับสนุนให้คำชี้แนะ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านภูล้อม หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านบาก

วันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐  นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทัก [...]

อ่านต่อ

นายชายสิทธิ์​ สุวรรณ​โชติ​ นายอำเภอ​ดอนตาล​ เป็น​ประธาน​ใน​การ​เปิดประชุม​ขับเคลื่อน​การดำเนิ​น​งานกองทุน​แม่ของแผ่นดิน​ (พัฒนา​ศักยภาพ​ผู้นำชุมชน)​

25​ ม.ค.5261 นายชายสิทธิ์​ สุวรรณ​โชติ​ นายอำเภอ​ดอนตาล [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ออกติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอนตาล

วันที่ 19 มกราคม2561 เวลา 08.30-12.00 น.คณะอนุกรรมการบร [...]

อ่านต่อ