ประธานการประชุมพิจารณาเพื่อมอบหมายภารกิจในการจัดงานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐

๒๑ พ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒน [...]

อ่านต่อ