โครงสร้างบุคคลากร

 

 

 

                

 

 

นายบรรชากิต หีตจันทร์ พัฒนาการอำเภอ

นายนิรุตน์ อ่อนทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนุจรี แสงอินทร์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวกุสุมา สว่างจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 266 times, 1 visits today)