อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชน
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้กับนักประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 19 อำเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้ก้าวทันยุค Thailand 4.0

(Visited 21 times, 1 visits today)