เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย ตามมติ ครม.

เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย ตามมติ ครม. อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ ภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่นไทย ให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย
(Visited 53 times, 1 visits today)