โครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนมดแดง ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยได้รับเกียรติจากท่าน สมาชิกวุฒิสภา นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เป็นประธานและให้เกียรติบรรยายพิเศษ “เรื่องปัญหาของวัยรุ่นในสังคมปัจจุบัน” ณ หอประชุมโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

(Visited 79 times, 1 visits today)