“ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน”

วันที่ 28 มิถุนายน 2562  เวลา  13.30 น.

นายคงฤทธิ์  บุญทน  พัฒนาการอำเภอดอนมดแดง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ  ตรวจติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน  บ้านยางนกหอ  หมู่ที่ 7  ตำบลเหล่าแดง  อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีกิจกรรมในการสร้างสัมมาชีพจำนวน  2  อาชีพ  คือ  การทำไม้กวาดดอกหญ้าและการสานตระกร้าพลาสติก

(Visited 44 times, 1 visits today)