“ตลาดนัดคนอุบลพ้นจน”

@พัฒนาชุมชนอำเภอดอนมดแดง

วันที่  27  มิถุนายน  2562  เวลา  08.30  น.

นายคงฤทธิ์  บุญทน  พัฒนาการอำเภอดอนมดแดง  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ  ผู้นำ อช.  หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน  และผู้ประกอบการ OTOP  ร่วมงาน  “ตลาดนัดคนอุบลพ้นจน”  โครงการอุบลฯ ชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข Ubon Happy Village  ณ  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้    นางทรงลักณ์ วรภัย   พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อนำเสนอผลการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนให้มีรายได้เพิ่ม ให้คนอุบลฯ พ้นจน และมีความสุข(ประกาศนียบัตร) ภายในงาน มีบูธแสดงผลงานการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน ของชุดปฏิบัติการแก้จนระดับตำบลและอำเภอ บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการสัมมาชีพชุมชนและตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ สลับกับการเสวนาและการแสดงบนเวทีสร้างความสุข ความบันเทิงให้กับผู้มาร่วมฯ

(Visited 50 times, 1 visits today)