คัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ณ บ้านยางกระเดา อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

《《《คัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ณ บ้านยางกระเดา อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 》》》

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

นายมงคล ปัตลา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
น.ส.สิริลักษณ์ พลนอก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวีระพงษ์ น้อยจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ณ บ้านยางกระเดา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง

โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัยพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี และนายชินวัต  ทองปรีชา  นายอำเภอดอนมดแดง  นายคงฤทธิ์  บุญทน  พัฒนาการอำเภอ ดอนมดแดง  ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับเเละให้ข้อมูลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น

(Visited 118 times, 1 visits today)