วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานถวายผ้ากฐินสามัคคีอำเภอดงหลวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ร่วมพิธีถวายฯ ณ วัดโนนสะอาดสามัคคี ม.7 ตำบลหนองบัว มียอดเงินถวายกฐินทั้งสิ้น 200,999 บาท โดยนายพัฒนา วงศ์ประทุม พอ.ดงหลวง และทีม พช.ดงหลวง เข้าร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ด้วย

20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ มอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร