?พอ.ดงหลวง พบปะผู้นำ ขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภัย COVID-19? ?ณ พื้นที่ตำบลดงหลวง ? วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ได้ออกติดตามการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยขยายผลการขับเคลี่อนสู่ผู้นำชุมชน รายนางโอเลี้ยง คำปินะ บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 2 บ้านเปียด ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ? เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good?

เข้าชม 46 ครั้ง
(Visited 46 times, 1 visits today)