?พช.มห. ประชุมประจำเดือน? ณ ห้องประชุม สพจ.มุกดาหาร ➡️ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ งานนโยบายสำคัญ และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ▶️ในการนี้ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ? ข่าวโดย สพอ.ดงหลวง “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for good” ?

เข้าชม 31 ครั้ง
(Visited 31 times, 1 visits today)