วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มร้านค้าชุมชน นางจินตนา ศรีบุญ บ้านย้อมพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

เข้าชม 38 ครั้ง
(Visited 38 times, 1 visits today)