พช.ดงหลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เข้าชม 39 ครั้ง

พช.ดงหลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องใน”วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

โดยได้มีการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่ราชการและบริเวณโดยรอบ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สพอ.ดงหลวง

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 39 times, 1 visits today)