พช.ดงหลวง ตรวจสอบอาคาร จากการปรับปรุงเพื่อการใช้ประโยชน์ตามภารกิจของ กรมการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 24 ครั้ง

พช.ดงหลวง ตรวจสอบอาคาร จากการปรับปรุงเพื่อการใช้ประโยชน์ตามภารกิจของ กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง ดำเนินการตรวจสอบอาคาร จากการปรับปรุง เพื่อใช้ประโยชน์ ในการสนับสนุนกิจกรรมตามภารกิจ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในอำเภอดงหลวง ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยทีมงานช่างจาก วช.ภูพาน ได้เข้าดำเนินการปรับปรุง แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และรอการตรวจรับอย่างเป็นทางการ และวางแผนการใช้ประโยชน์อาคาร ต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สพอ.ดงหลวง

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 24 times, 1 visits today)