พช.ดงหลวง ร่วมสนับสนุน “โครงการ มุกดาหารปันสุขร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 2 นำผลผลิตจากแปลง “โคก หนอง นา” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

เข้าชม 52 ครั้ง

พช.ดงหลวง ร่วมสนับสนุนโครงการ “มุกดาหารปันสุขร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 2 นำผลผลิตจากแปลง “โคก หนอง นา” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง ร่วมเดินทางสนับสนุน “โครงการ มุกดาหารปันสุขร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 2 นำผลผลิตจากแปลง “โคก หนอง นา อำเภอดงหลวง”  สมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดย นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ร่วมเดินทางในครั้งนี้

ในการนี้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ปล่อยขบวนรถผลผลิตจากแปลง “โคก หนอง นา” จังหวัดมุกดาหาร เพื่อช่วยเหลือภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายกับบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชนเป็นจำนวนมาก  เป็นการนำผลผลิตจากแปลง “โคก หนอง นา” จากทุกอำเภอในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำส่งมอบในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน โดยสิ่งของบริจาคในครั้งนี้ประกอบไปด้วย เวชภัณฑ์ยา มูลค่า 10,000 บาท เงินสด 9,000 บาท พร้อมผลผลิตจากแปลง “โคก หนอง นา” ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง, กล้วย, มะละกอ, ไข่ไก่, มะพร้าว, แตงโม, ฟักทอง, ฟักหอม, หน่อไม้เผา,ดอง, มะนาว, ปลีกล้วย, หอมแดง, กระเทียม และพืชผักสวนครัวต่างๆ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 80,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 99,000 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย  และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง
ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 52 times, 1 visits today)