พช. ดงหลวง ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าไทยแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เข้าชม 11 ครั้ง

พช. ดงหลวง ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าไทยแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา  13.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าไทยแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยพื้นบ้านที่ผลิตจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอดงหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรม การออกร้านกาชาดสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สพอ.ดงหลวง

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 11 times, 1 visits today)