พช.อำเภอดงหลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เข้าชม 21 ครั้ง

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้นายถนัด ม่วงนาคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

โดยได้มีการทำความสะอาดบริเวณทางเข้าและบริเวณรอบสถานที่ราชการ เก็บกวาดทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่ราชการและบริเวณโดยรอบ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่

 

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สพอ.ดงหลวง

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 21 times, 1 visits today)