พช.ดงหลวง ประชุมคัดเลือกผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน ตำบลหนองบัว

เข้าชม 6 ครั้ง

พช.ดงหลวง ประชุมคัดเลือกผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน ตำบลหนองบัว
วันที่ 20 กัยยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ นายถนัด ม่วงนาคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองบัว ประชุมอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหนองบัว เพื่อคัดเลือก ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลหนองบัว โดยได้คัดเลือกผู้นำ อช. ชาย 1 คน และ ผู้นำ อช. หญิง 1 คน ณ ศาลาประชาคมตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 6 times, 1 visits today)