พช. ดงหลวง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีระดับหมู่บ้าน ตำบลหนองบัว วันที่ 2

เข้าชม 12 ครั้ง

พช. ดงหลวง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีระดับหมู่บ้าน ตำบลหนองบัว วันที่ 2
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีระดับหมู่บ้าน การทำปลาแดดเดียว ตำบลหนองบัว ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหนาว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรม วันที่ 2 การสาธิตการแปรรูปอาหาร ปลาแดดเดียว เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี ที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภท เงินอุดหนุน ของตำบลหนองบัว เพื่อเป็นการเรียนรู้การแปรรูปอาหารต่อยอดอาชีพ ที่สามารถหาวัตถุดิบได้ในท้องถิ่น

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 12 times, 1 visits today)