พช.ดงหลวง นำเสนอการดำเนินงานตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตตรวจ

เข้าชม 28 ครั้ง

พช.ดงหลวง นำเสนอการดำเนินงานตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตตรวจ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมนางสาวเอมอร วังคะฮาต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง นำเสนอการดำเนินงานตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตตรวจ ประเภท สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ประจำปี 2565 โดยอำเภอดงหลวงได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดมุกดาหาร ในการนำเสนอผลงาน

ในการนี้นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ประธานคณะขับเคลื่อนฯ อำเภอดงหลวง เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ต่อคณะกรรมการ นำโดย นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 เป็นประธานกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมคณะ เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดงหลวง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 28 times, 1 visits today)