พช.ดงหลวง จัดประชุมประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอดงหลวง

เข้าชม 30 ครั้ง

พช.ดงหลวง จัดประชุมประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอดงหลวง
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง จัดประชุมประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอดงหลวง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิหาคม 2565 โดยจังหวัดกำหนดให้สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ การบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” และโครงการ 90 พรรษา 999 สมทบทุนศัทธาทุนปัญญากองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดี”
โดยได้มอบหมายให้ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่ละหมู่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว…

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 30 times, 1 visits today)