พช.ดงหลวง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 39 ครั้ง

พช.ดงหลวง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา .00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยนางสาวเอมอร วังคะฮาต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ นายขุนหาร โพธิ์ไทรย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 39 times, 1 visits today)