พช ดงหลวง ติดตามความก้าวหน้า โคก หนอง นา โม เดล ตำบลกกตูม

เข้าชม 36 ครั้ง

พช ดงหลวง ติดตามความก้าวหน้า โคก หนอง นา โม เดล ตำบลกกตูม
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล ตำบลกกตูม เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้า ติดตามการพัฒนา และสอบถามปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน เพื่อรวบรวมข้อมูล ในการหาทางแก้ปัญหา และการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 36 times, 1 visits today)