พช. ดงหลวง ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหนองแคน

เข้าชม 26 ครั้ง

พช. ดงหลวง ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหนองแคน
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวงมอบหมายให้ มอบหมายนางสาวเอมอร วังคะฮาต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองแคน ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหนองแคน ร่วมกับนางพานี เฉลิมศิลป์ หัวหน้าคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เพื่อเร่งรัดติดตามหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 26 times, 1 visits today)