พช.ดงหลวง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นาโมเดล

เข้าชม 13 ครั้ง

พช.ดงหลวง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นาโมเดล
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ นางสาวเอมอร วังคะฮาต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯโคก หนอง นาโมเดล ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบ นายวารัช สุคำภา ม. 2 บ้านหนองแคน ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การสอบถามปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงาน โดยครัวเรือน มีผลผลิตที่เป็นรูปธรรม และมีการแบ่งปันเพื่อนบ้าน และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม เรียนรู้การดำเนินงาน ตามแนวทางของบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ที่จะให้ครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในขั้นแรก และก้าวสู่ขั้นอื่นๆตามลำดับอย่างยั่งยืนต่อไป
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 13 times, 1 visits today)