พช.ดงหลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองแฝก) ตำบลดงหลวง

เข้าชม 9 ครั้ง

พช.ดงหลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองแฝก) ตำบลดงหลวง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอเภอดงหลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองแฝก) ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีนายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอดงหลวง ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง, ศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอดงหลวง

(Visited 9 times, 1 visits today)