พช.ดงหลวง ร่วมจัดกิจกรรม Kick off 1 พัฒนากร 1 กลุมออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 12 ครั้ง

พช.ดงหลวง ร่วมจัดกิจกรรม Kick off 1 พัฒนากร 1 กลุมออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวงและทีมงาน สพอ.ดงหลวง ร่วมจัดกิจกรรม Kick off 1 พัฒนากร 1 กลุมออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( โคก หนอง นา โมเดล ) หมู่ที่ 5 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยนายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้นำผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ พัฒนากร นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ร่วมกิจกรรม Kick off ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เข้าร่วมการรับฟังและเน้นย้ำให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อย่างน้อยคนละ ๑ กลุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม Kick off ๑ พัฒนากร ๑ กลุมออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน ๗๐ คน โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นายร่องกี้ พลเยี่ยม ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษ “เรื่องแนวทางการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ในการนี้ นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง ได้กล่าวต้อนรับประธาน และคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 12 times, 1 visits today)