สพอ.ดงหลวง ประชุมคณะขับเคลื่อนฯ สตรี ไตรมาส 2/2565 ตำบลกกตูม

เข้าชม 2 ครั้ง

สพอ.ดงหลวง ประชุมคณะขับเคลื่อนฯ สตรี ไตรมาส 2/2565 ตำบลกกตูม
วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ นายศุภชาติ แสนบุญศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลกกตูม ประจำไตรมาส 2 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เพื่อติดตามหนี้ค้างชำระ การรับสมัครสมาชิก และการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนประจำปี 2565

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 2 times, 1 visits today)