พช.ดงหลวง จัดประชุมเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ

เข้าชม 26 ครั้ง

พช.ดงหลวง เตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน สพอ.ดงหลวง จัดเจัดประชุมเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ เพื่อดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุดใหม่ เนื่องจากคณกรรมการชุดเดิมหมดวาระลง และได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มโอท็อป อำเภอดงหลวง และได้มีการมอบลายผ้า “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้กลุ่มทอผ้าเพื่อดำเนินการผลิต ตามแนวทางที่กำหนด…

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@พช.ดงหลวงแดนวิมาน
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 26 times, 1 visits today)