สพอ.ดงหลวง ร่วมจัดฝึกอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม การสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 15 ครั้ง

สพอ.ดงหลวง ร่วมจัดฝึกอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาการพัฒนาชุมชน
วันที่ 25 มกราคม 2565 นายอำพร พลเยี่ยม รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทีมงาน สพจ.มุกดาหาร และทีมงานพัฒนาชุมชน อ.ดงหลวง ได้จัดฝึกอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาการพัฒนาชุมชน ดำเนินการระหว่างวันที่ 25 -26 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด (แปลงเรียนรู้นายแตง คำมุงคุณ) บ้านหนองยาง ม.5 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม 30 คน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 15 times, 1 visits today)