สพอ.ดงหลวง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 16 ครั้ง

สพอ.ดงหลวง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยนางสาวเอมอร วังคะฮาต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 โดย มีโครงการเสนอขอรับเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 10 โครงการ และงบอุดหนุน จำนวน 5 โครงการ

(Visited 16 times, 1 visits today)