สพอ. ดงหลวง ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดมุกดาหาร

เข้าชม 15 ครั้ง

สพอ. ดงหลวง ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายพัฒนา วงค์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Base OTOP) จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 15 times, 1 visits today)